Waarom kiezen voor een crematie?

Net als begraven is de toegenomen keuze voor cremeren heel persoonlijk. Wanneer u kiest voor een crematie zal de volgende vraag zijn welk crematorium uw voorkeur heeft. In de gemeente Zwolle staat het crematorium Kranenburg. Cremeren is vaak goedkoper dan begraven.

Als u aan het einde van het leven kiest voor cremeren hoeft dat niet samen te gaan met de keuze voor de aula van het crematorium. Een afscheidsplechtigheid kan op veel locaties gehouden worden waarna een kleine groep naasten de overledene naar het crematorium begeleidt. Of gooi het om: na de crematie in kleine kring een bijeenkomst met een groot gezelschap.

Na vier weken wordt de as door het crematorium vrijgegeven en vervolgens kiest u wat u wilt. Een urn om de as te bewaren of bij te zetten in een familiegraf, een ballonverstrooiing, een urn met daarin een boompje dat u op een mooie plek plant of een urn die in een meer, rivier of de zee oplost. Er is heel veel mogelijk. Creëer een gedenkwaardig moment om de as uit te strooien of de urn te plaatsen op een plek van betekenis.