Extra inspanning maakt het verschil tussen een gewone en bijzondere uitvaart

 

Vormgeving en invulling van de uitvaart

Wij willen samen met u vorm geven aan een eigen en daarmee persoonlijk afscheid van uw dierbare. Een uitvaart die recht doet aan wie iemand is geweest en wat iemand heeft betekend. Tijdens het gesprek waar u uw wensen kenbaar maakt, bespreken wij welke vorm u voor de uitvaart in Zwolle of omgeving kiest.

Kameleon Uitvaartzorg wijst u op de vele verschillende mogelijkheden voor de invulling van een uitvaart in Zwolle en het nemen van afscheid. Goede en uitgebreide informatie over alle opties staat bij ons voorop. Er wordt eerder voor het gangbare gekozen als men niet alle mogelijkheden kent. Door tijd en aandacht te besteden aan wat wenselijk én mogelijk is, komt u tot weloverwogen beslissingen. Onze kwaliteit geeft u rust en zekerheid.

Na het overlijden van uw dierbare is er dagelijks contact. Tijdens deze hectische dagen bespreken wij per dag wat er geregeld en beslist moet worden. Ook is in die dagen voldoende gelegenheid om in rust afscheid te nemen van uw dierbare.

Kinderen betrekken bij een uitvaart

Wij kunnen kinderen niet behoeden voor verdriet wanneer iemand overlijdt. We kunnen kinderen wel leren dat de dood bij het leven hoort en dat het heel normaal is dat ze iemand missen, dat ze verdriet hebben. Het betrekken van kinderen bij een overlijden, zien wij als een heel groot goed. Hen betrekken bij het afscheidsproces is erg belangrijk voor de verwerking van het verlies.

Natuurlijk willen wij kinderen beschermen tegen pijn en verdriet, maar dat doe je niet door een kind ‘weg te houden’ van de begrafenis of crematie. Sterker nog, het weghouden van een kind bij een overlijden kan vragen oproepen. Het zien van de realiteit is vele malen beter dan met onbeantwoorde vragen achter te blijven, die kunnen leiden tot de meest nare gedachten. Kinderen begrijpen wellicht meer dan wij denken. Door kinderen uit te nodigen mee te denken over de uitvaart en een passende rol te geven, helpt hen bij het verdriet en het gemis een plek te geven.

Door de juiste woorden te gebruiken, passend bij de leeftijd, en het vroegtijdig informeren van wat er gaat of kan gebeuren, is onze ervaring dat de dood niet als eng wordt ervaren. Het vinden van troost kan daarvoor in de plaats komen en tevens de bewustwording dat “nooit meer, voor altijd is”. Wij hebben boekjes voor kinderen en hun ouders, zodat de kinderen goed voorbereid kunnen worden.

Er zijn talloze mogelijkheden om (klein)kinderen op hun manier vorm te laten geven aan het afscheid. Voorbeelden hiervan zijn het beschilderen van de uitvaartkist, kaarsen aan te laten steken of een gedicht voor te dragen tijdens de plechtigheid, helpen met het dichtschroeven van de uitvaart kist of een (wens)ballonen buiten oplaten met een persoonlijk berichtje of tekening. Wij helpen u graag bij het adviseren van de mogelijkheden.

Een persoonlijke uitvaart in regio Zwolle: het zit hem in de kleine dingen

Kameleon Uitvaartzorg is een kleinschalige uitvaartonderneming gericht op persoonlijke uitvaarten. Dit houdt in dat wij samen met de nabestaanden een crematie of begrafenis organiseren die zo goed mogelijk past bij de overledene. Soms denken mensen dat er bij een persoonlijke uitvaart van alles wordt bedacht om de gebeurtenis zo bijzonder mogelijk aan te kleden en dus ook wel heel duur zal zijn.

De kleine dingen die van waarde zijn voor een persoonlijk afscheid
Maar het persoonlijke zijn juist vaak de kleine dingen die van waarde zijn. Je kan bijvoorbeeld voor de rouwkaart een foto gebruiken van iets dat de overledene kenmerkte. Of een foto van een plek die de familie dierbaar is. Bij een bloemstuk voor iemand die van tuinieren houdt zouden we bloemen uit de tuin kunnen gebruiken. Er kan een lied gezongen worden dat iemand mooi vond. Misschien wilt u de condoleance of dienst thuis houden of in een restaurant bij u in de buurt? Het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe een persoonlijk afscheid ontstaat dat echt past bij de overleden dierbare én bij de nabestaanden.

De invulling van uw eigen wensen

Wij geven u de ruimte om zoveel mogelijk binnen uw behoeften en mogelijkheden zelf te doen. U kunt hier op uw eigen manier een invulling aan geven. Door bijvoorbeeld te helpen bij het verzorgen of kleden van uw dierbare. De uitvaartkist van buiten te beschilderen. De overledene voor de laatste keer zelf het huis uitdragen. Of als familie samen de baar te begeleiden op de dag van de uitvaart. Als u bepaalde dingen liever niet zelf wilt doen is dat ook goed. Dan doen wij het voor u, zo respectvol en zorgvuldig mogelijk.

U kunt er voor kiezen om het ‘anders’ te willen, maar het kan zijn dat u ook hecht aan bepaalde tradities. Wij hebben respect voor elke levensovertuiging en staan open voor zowel bestaande als nieuwe uitvaartgebruiken.

Vindt u het belangrijk om uw wensen vooraf vast te leggen?

Wij begeleiden u graag met het regelen van een uitvaart in Zwolle of omgeving. Neem hiervoor gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek, of vraag bij ons een document op om uw wensen (digitaal) vast te leggen.

CONTACT