Wat moet er allemaal geregeld worden na de uitvaart?

Een aantal weken na de uitvaart komen wij graag bij u langs om te horen hoe het met u gaat. Daarnaast willen wij graag met u terugblikken op de uitvaart en de dagen daarvoor. Misschien hebt u nog vragen rond het overlijden, over dankbetuigingskaarten, de as-bestemming of een grafmonument waarmee wij u op weg kunnen helpen.

Marloes Damman is naast uitvaartbegeleider ook een gecertificeerd nabestaandenbegeleider. Tijdens het bezoek besteden wij, naast de emotionele steun, aandacht aan de financiële en administratieve zaken waar de nabestaanden na het overlijden mee te maken krijgen. Het gaat om zaken als erfrecht/nalatenschappen, verzekeringen, het regelen van pensioen/uitkering, belastingen, geblokkeerde bankrekeningen, het inlichten van diverse instanties en eventueel de notaris. Om u op weg te helpen met allerlei zaken die geregeld en afgewikkeld moeten worden krijgt u van uw uitvaartbegeleider van Kameleon Uitvaartzorg een boekje getiteld ‘Zorgen erna’. Dit boekje geeft u een leidraad bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Onze ervaring leert dat de nabestaanden pas kunnen beginnen met rouwen als alle praktische zaken geregeld zijn.

Wilt u alleen financiële en administratieve nazorg?

Ook als Kameleon Uitvaartzorg de begeleiding van de uitvaart niet geregeld heeft, kunt u altijd contact opnemen om samen de financiële en administratieve nazorg te regelen.