Wat regelt Kameleon Uitvaartzorg na de uitvaart aan nazorg?

 

Terugblik op de uitvaart

Een aantal weken na de uitvaart komen wij graag bij u langs om te horen hoe het met u gaat. Daarnaast blikken wij met u terug op de uitvaart en de dagen daarvoor. Wellicht heeft u nog vragen rond het overlijden, over dankbetuigingskaarten en de asbestemming. Of u heeft vragen over een grafmonument waarmee wij u op weg helpen.

Nabestaandenbegeleiding

Marloes Damman is naast uitvaartbegeleider ook een gecertificeerd nabestaandenbegeleider. Tijdens het bezoek besteden wij, naast de emotionele steun, aandacht aan de financiële en administratieve zaken waar de nabestaanden na het overlijden mee te maken krijgen. Wij helpen u met zaken als erfrecht/nalatenschappen en verzekeringen. Het regelen van pensioen/uitkering, belastingen en geblokkeerde bankrekeningen. Ook het inlichten van diverse instanties en eventueel de notaris. De uitvaartbegeleider van Kameleon Uitvaartzorg geeft u een boekje  ‘Zorgen erna’ zodat u een beeld krijgt van allerlei zaken die geregeld en afgewikkeld moeten worden. Dit boekje geeft u een leidraad bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Onze ervaring leert dat de nabestaanden pas kunnen beginnen met rouwen als alle praktische zaken geregeld zijn.

Wilt u alleen financiële en administratieve nazorg?

Ook als Kameleon Uitvaartzorg de begeleiding van de uitvaart niet geregeld heeft, kunt u altijd contact opnemen om samen de financiële en administratieve nazorg te regelen.

CONTACT